logo

Canalització ceràmica

  Canalització ceràmica:

  Durant les obres d’excavació d’un solar al centre de Terrassa, hem localitzat unes conduccions antigues segurament, d’una indústria relacionada amb el tèxtil.

  Fixeu-vos en els sediments …

  Canalitzación cerámica:

  Durante las obras de excavación de un solar en el centro de Terrassa, hemos localizado unas conducciones antiguas, seguramente de una industria relacionada con el téxtil.

  Fijaros en los sedimentos …

  IMG_8586