logo

CEIP El Solell – La Palma de Cervelló

Reforma i Ampliació del CEIP El Solell a La Palma de Cervelló

Inici: desembre de 2010

Final: setembre de 2012

Superfície: 3.929,70 m2

Superfície urbanització: 5.6030 m2

Pressupost: 2.920.789 €

Promotor: Departament d’Ensenyament – Infraestructures.cat

Direcció d’Obra: Sierra-Rozas Arquitectos SCP

Direcció d’Execució: G9 arquitectura i gestió SCP

Constructor: Construcciones Caler

 

Data: Gener 29, 2013
Etiqueta: