logo

Pavelló Poliesportiu i Piscina lúdica a Cervelló

Pavelló Poliesportiu i Piscina lúdica a Cervelló

Període: finalització 2010

Superfície:  5.360 m2

Pressupost: 5.948.513 €

Promotor: Ajuntament de Cervelló

Direcció d’Obra: Joan Pascual i Cristobal Fernández

G9 arquitectura i gestió SCP:

– Direcció d’Execució

– Control de qualitat

– Seguiment econòmic

– Estudi de Seguretat

– Coordinació de Seguretat

Constructor: Construccions TIFERCA i Construccions TRADE

Data: Gener 11, 2013