logo

Edifici de 100 Habitatge VPO al turó de la Peira

Edifici de 100 Habitatges VPO al Turó de la Peira, Barcelona

Inici: maig de 2016

Superfície:  m2

Pressupost:  €

Promotor: PROHA SCCL

Direcció d’obra: Pere Mora Fuertes

Direcció d’execució: G9 arquitectura i gestió, scp (Xavier Humet – Jan Dinarès)

Lluís Caballer

Constructora: Construcciones ACR

Data: Desembre 20, 2016