logo

Edifici d’Habitatge a la Plaça Europa – L’Hospitalet

Edifici d’Habitatges a la Plaça Europa de L’Hospitalet de Llobregat

Inici: març 2009

Final: desembre 2010

Superfície: 13.476 m2

Pressupost: 8.108.772 €

Promotor: FCC Construcción SA

Direcció d’obra: MBM Arquitectes SL

Direcció d’execució: G9 arquitectura i gestió, scp – Valeri Consultors Associats

 

Data: Gener 25, 2013