logo

24 Habitatges a Governador

Construcció d’Habitatge plurifamiliar a Governador, Barcelona

Superfície: 2.280 m2

Promotor: Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Direcció d’Obra: Guillermo Vegas, Casimiro Rende

Direcció d’Execució: G9 arquitectura i gestió SCP

Constructor: UICESA

 

Data: Gener 11, 2013