logo

Habitatge Unifamiliar entre mitgeres a Terrassa

Habitatge Unifamiliar entre mitgeres a Terrassa

Inici: novembre 2014

Promotor: Privat

Projecte: Montse Garcia-Cascón

Direcció d’obra: Carmen Mas Comas

Direcció d’execució: G9 arquitectura i gestió, scp – Jan Dinarès i Xavier Humet

Data: Gener 01, 2016