logo

Habitatge unifamiliar IQ – Matadepera

Habitatge unifamiliar aïllat a Matadepera

Inici: març 2004

Final: setembre 2005

Superfície: 260 m2

Projecte i Direcció d’obra: Toni Mas Ballester

Direcció d’Execució: G9 arquitectura i gestió scp

Constructor: Construccions Quera SA

Data: Gener 31, 2005