logo

Habitatge Plurifamiliar – Terrassa

Habitatge Plurifamiliar al carrer Sant Pere de Terrassa

Inici: setembre 2007

Final: juliol 2009

Superfície: 2.598 m2

Pressupost: 1.508.720 €

Direcció d’Obra: MMDM, Frans Masana i Joan Dalmases

Direcció d’Execució: G9 arquitectura i gestió scp

Data: Gener 31, 2009