logo

Habitatge Unifamiliar MQ – Matadepera

Habitatge unifamiliar aïllat a Matadepera

Inici: desembre 2006

Final: febrer 2008

Superfície: 335 m2

Projecte i Direcció d’Obra: Jan Baca Pericot

Direcció d’Execució: G9 arquitectura i gestió scp

Data: Març 14, 2008