logo

Institut Nacional d’Estadística (INE)

Reforma interior de les oficines de l’Institut Nacional d’Estadística a Barcelona.

Inici: juny 2007

Final: octubre 2009

Superfície: 4.463,60 m2

Pressupost: 4.291.943,44 €

Promotor: SEGIPSA-INE

Direcció d’obra: Pere Puig Rodríguez

Direcció d’execució: G9 arquitectura i gestió, scp

Constructora: Contratas y Obras, SA

Data: Gener 24, 2013