logo

Habitatge Unifamiliar RD – Matadepera

Habitatge unifamiliar aïllat a Matadepera

Inici: gener 2006

Final: juny 2007

Superfície: 313 m2

Projecte i Direcció d’obra: Carmen Mas Comas

Direcció d’execució: G9 arquitectura i gestió scp

Constructor: Construccions Quera SA

Data: Gener 24, 2013