logo

Habitatge Unifamiliar JM – Matadepera

Habitatge unifamiliar aïllat a Matadepera

Inici: setembre 2006

Final: setembre 2008

Superfície: 390 m2

Projecte i Direcció d’Obra: Carmen Mas Comas

Direcció d’Execució: G9 arquitectura i gestió scp

Data: Gener 11, 2008