logo

Nau Industrial i oficines – Terrassa

Construcció de Nau industrial i Oficines a Terrassa

Inici: octubre 2005

Final: juny 2008

Superfície: 4.230 m2

Pressupost: 1.500.000 €

Promotor: Promociones DIPER, SA

Direcció d’Obra: DSL Pro 1995 SL

Project Management: G9 arquitectura i gestió scp

Constructor: Construccions Quera, SA

 

Data: Juliol 13, 2008