logo

Rehabilitació de façana – Terrassa

Rehabilitació de façana a Terrassa:

Data: 2016

Projecte i Direcció de l’obra: G9 arquitectura i gestió scp

La intervenció consisteix en la substitució dels panells de tancament de plaques de formigó prefabricat per un sistema de façana ventilada amb acabat de gres porcelànic.

Les peces de formigó pateixen un avançat grau de degradació tant en el propi formigó com en el sistema d’ancoratge a l’estructura de l’edifici.

S’aprofita per realitzar una millora energètica important en càmeres i tancaments practicables.

Data: Febrer 05, 2016