logo

Rehabilitació de Façana – Travessera de Gràcia

Rehabilitació de façana a Travessera de Gràcia, Barcelona:

Data: 2015

Projecte i Direcció de l’obra: G9 arquitectura i gestió scp

Aplicació de sistema SATE a la zona de revestiment contínu

Característiques del sistema: Mapetherm

Data: Maig 08, 2015