logo

Rehabilitació a Matadepera (Sistema SATE)

Reforma d’Habitatge Unifamiliar aïllat a Matadepera:

Data: 2014

Gestió i Coordinació de l’obra: G9 arquitectura i gestió scp

Aplicació de sistema SATE a la façana Nord.

Característiques del sistema: Mapetherm

Data: Octubre 03, 2014