logo

Urbanització de Vials a Can Sant Joan – Rubí

Urbanització de carrers a Can Sant Joan – Rubí

Període: 2008-2009

Promotor: INCASÒL

Direcció d’Obra: Enigest SL

Coordinació de seguretat: G9 arquitectura i gestió SCP

Constructor: UTE Benjumea-Hidraulica de Obras

Data: Gener 13, 2013